Napisz do nas

Depresja oraz sezonowe zaburzenia nastroju

Celem poniższych kwestionariuszy jest pomoc w określeniu, czy występują – a jeśli tak to kiedy – objawy związane z depresją sezonową. Po poznaniu wyników zachęcamy do zapoznania się z algorytmem działań, jakie można podjąć w zależności od uzyskanego wyniku diagnozy oraz gdzie zgłosić się z problemem. Powiemy więcej, ten test stara się uprawdopodobnić obecność depresji a nie ją wykluczyć.

Część I

Nauczycielu, porozmawiajmy o depresji

Współczesny nauczyciel to człowiek aktywny, który bardzo dużo pracuje, krótko śpi, działa pod presją czasu, jest narażony na silny stres cywilizacyjny, silny stres zawodowy wynikający ze skomplikowanych relacji tak ze studentami, współpracownikami, szefostwem, konferencjami, podwyższaniem kwalifikacji, seminariami/konferencjami itd. Tempo współczesnego życia nauczyciela akademickiego, częste zaburzenia rytmu dobowego czy proporcji pracy i wypoczynku mogą mieć wpływ na powstawanie zaburzeń depresyjnych i w różny sposób zmieniać ich przebieg.

Wypełnij

Część II

Zmienność sezonowa

Mimo, że podłoże depresji sezonowej nie jest do końca znane, przyjmuje się, że głównym czynnikiem mającym wpływ na nasze samopoczucie jest niedobór światła słonecznego. Brak słońca wpływa na jakość funkcjonowania różnych struktur mózgowych, w tym na procesy powstawania i regulacji neuroprzekaźników i hormonów niezbędnych do wielu życiowych czynności, np. zmniejsza poziom serotoniny, która odpowiedzialna jest za utrzymywanie pozytywnego nastroju. Powstawanie sezonowych zaburzeń depresyjnych związane jest także z indywidualną podatnością człowieka. Uważa się również, że podatność na sezonowe zaburzenia afektywne jest przekazywana genetycznie. Ponadto, łagodne wcześniej objawy jesiennego smutku i senności mogą się znacznie nasilić, gdy spotkają nas bardzo stresujące wydarzenia życiowe.

Wypełnij

Część III

Zmiany samopoczucia a miesiąc w roku

Wypełnij

Część IV

Przyjrzyjmy się dokładniej jesieni i zimie

Wypełnij