Napisz do nas

Część 2
Zmienność sezonowa

W części drugiej kwestionariusza zapytamy Cię o określenie poziomu (na skali) zmian, które zauważasz u siebie wraz ze zmianą pory roku z wiosenno-letniej na jesienno-zimową. Pamiętaj, żeby zaznaczyć odpowiedzi w każdym wierszu. Wartości na skali oznaczają: 0 – brak zmian; 1 – nieznaczna zmiana; 2 – umiarkowana zmiana; 3 – znaczna zmiana; 4 – bardzo znaczna zaobserwowana zmiana;

Wypełniając formularz zgadzasz się na politykę prywatności.