Napisz do nas

Autodiagnoza sezonowych zaburzeń nastroju

Celem poniższego kwestionariusza jest pomoc w określeniu, czy występują – a jeśli tak to kiedy – objawy związane z depresją sezonową. Po poznaniu wyników zachęcamy do zapoznania się z algorytmem działań, jakie można podjąć w zależności od uzyskanego wyniku diagnozy oraz gdzie zgłosić się z ewentualnym problemem. Powiemy więcej, przygotowany test ma za zadanie raczej uprawdopodobnić obecność depresji, a nie ją wykluczyć.

Warto widzieć: Depresja według WHO to choroba objawiająca się smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji. Aby rozpoznać powyższe objawy muszą one występować bez przerwy przez co najmniej 2 tygodnie.

Część I

Objawy depresji

Współczesny student to człowiek bardzo aktywny, który prowadzi dynamiczny tryb życia: krótko śpi, działa pod presją czasu, jest narażony na silny stres cywilizacyjny czy ten wynikający ze zmiennych relacji tak z rówieśnikami i rodzicami, ale również wykładowcami i pracodawcami. Bardzo szybkie tempo życia, częsta konieczność łączenia nauki i pracy, chęć prowadzenia życia towarzyskiego nierzadko powodują zaburzenia rytmu dobowego czy proporcji nauki+pracy i wypoczynku, co może mieć niebagatelny wpływ na powstawanie zaburzeń depresyjnych i w różny sposób zmieniać ich przebieg.

Wypełnij

Część II

Zmienność sezonowa

Mimo, że podłoże depresji sezonowej (wersja zimowa) nie jest do końca znane, przyjmuje się, że głównym czynnikiem mającym wpływ na nasze samopoczucie jest niedobór światła słonecznego (w przypadku depresji zimowej). Brak słońca wpływa na jakość funkcjonowania różnych struktur mózgowych, w tym na procesy powstawania i regulacji neuroprzekaźników i hormonów niezbędnych do wielu życiowych czynności, np. zmniejsza poziom serotoniny, która odpowiedzialna jest za utrzymywanie pozytywnego nastroju. Powstawanie sezonowych zaburzeń depresyjnych związane jest także z indywidualną podatnością człowieka. Uważa się również, że podatność na sezonowe zaburzenia afektywne jest przekazywana genetycznie. Ponadto, łagodne wcześniej objawy jesiennego smutku i senności mogą się znacznie nasilić, gdy spotkają nas bardzo stresujące wydarzenia życiowe.

Wypełnij

Część III

Zmiany samopoczucia a miesiąc w roku

Wypełnij

Część IV

Przyjrzyjmy się dokładniej jesieni i zimie

Wypełnij